[Part 2] All about HaeHyuk

[Part 2] All about HaeHyuk

Happy HaeHyuk’s Day

Tất cả thông tin và hình ảnh sau đây đa số được lấy từ Welovehaehyuk. Những thông tin này có thể do chị Hitsu tổng hợp, cũng có thể là do chị ấy lấy từ nguồn khác, tôi không biết được. Nên tôi sẽ chỉ ghi chú thêm nguồn nếu chị ấy có ghi bên dưới. Còn lại, mặc định là do Welovehaehyuk – Hitsugaya15 cung cấp hoặc không rõ nguồn, để tránh tranh cãi về việc credit.

– Facts được dịch bởi Dương Tử và Thiên Đan.

– Không mang bản dịch của bọn mình khỏi LiAr Lovers – Hải Hách Vương đạo. Đã có rất nhiều người dịch những cái này rồi, tôi chỉ muốn lưu trữ một bản dịch riêng cho LiAr team thôi.

– Thứ tự rất ngẫu nhiên, bởi vì lúc tổng hợp lại khó mà sắp xếp theo trình tự thời gian được, nên có hơi lộn xộn một tý.

. : .

Tiếp tục đọc